Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Als u afspraken maakt voor een Sensi-Therapie sessie, een energetische healing of
(Akasha )reading bij Praktijk de Vrije Vogel, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en de privacy verklaring.
Beide hieronder te lezen:

Algemene voorwaarden:

# Alle sessie en reading prijzen zijn inclusief 21 procent BTW.

# Alle remedies en etherische olien zijn inclusief 9 procent BTW

# Betaling dient binnen 7 dagen na het ontvangen van de sessie te zijn ontvangen op rekeningnummer:
NL98 KNAB 0407913696 ten name van Praktijk de Vrije Vogel. Onder vermelding van het factuurnummer.
Het is ook mogelijk om te kiezen om een betaalverzoek te ontvangen.

# Kom op tijd, er is geen wachtruimte, dus graag niet eerder dan 5 minuten, voor aanvang van de sessie, komen.

# EXCLUSIEVE GARANTIE: Echt niet tevreden? Dan boek ik het geld terug naar je rekening! Met liefde 💖

# Praktijk de Vrije Vogel behoud zich het recht om een afspraak te annuleren en een nieuwe datum te plannen.

# Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of anderszins medisch deskundige vervangen. Een consult kan echter wel een belangrijke aanvulling zijn op weg naar genezing en healing.

# Praktijk de Vrije Vogel adviseert u het tijdig zoeken van medische zorg nooit uit te stellen, of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie verstrekt door Praktijk de Vrije Vogel.

# Adviezen en inzichten verkregen vanuit een sessie zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.

# Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt u geadviseerd eerst contact op te nemen met de eigen (huis)arts en daarnaast met Praktijk de Vrije Vogel voor holistische adviezen en inzichten.

# Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere reguliere medische hulpverlener of gebruikt u nog medicijnen, heeft u een pacemaker, hartklachten e.d. geef dit dan aan voordat u een consult aanvraagt. U bent zelf verantwoordelijk om contact te hebben met uw medische zorg wanneer u een sessie bij mij boekt.

# Elke sessie heeft enkele uren tot weken tijd nodig om te integreren. Houd daarbij rekening met mogelijke uitwerkingen in uw lichaam en geest. Uitwerkingen als bijvoorbeeld: hoofdpijn, erge dorst, spierpijnen, jeuk, puistjes, uitslag, vermoeidheid, kou, warmte, tintelingen, neerslachtigheid, boosheid, desoriëntatie, eerder in het leven doorgemaakte klachten en/of een emotioneel verwerkingsproces. Heeft u daar vragen over of vindt u dat het te lang blijft duren neem dan gerust contact met mij op.

Privacy verklaring:

Met de informatie uit een consult zal altijd vertrouwelijk worden om gegaan en wordt door Praktijk de Vrije Vogel niet aan derden verstrekt. Tenzij het in het belang is voor u als cliënt, maar dat wordt altijd eerst met cliënt overlegd.

U beslist altijd zelf wat u met de informatie uit een consult wilt doen binnen de privésfeer.

Praktijk de Vrije Vogel is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na consult of overeenkomstige behandelingen, heen of terugreis.

Praktijk de Vrije Vogel is geregistreerd bij de CAT (Collectief Alternatief Therapeuten), GAT (Geschilleninstantie alternatieve zorg) en BAT (Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering).

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk de Vrije Vogel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk de Vrije Vogel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Praktijk de Vrije Vogel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk de Vrije Vogel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > maximaal 20 jaar > Reden wettelijke verplichting
Personalia > maximaal 20 jaar > Reden wettelijke verplichting
Adres > maximaal 20 jaar > Reden wettelijke verplichting
Aantekeningen consult > maximaal 20 jaar > Reden wettelijke verplichting
Enzovoort > maximaal 20 jaar > Reden wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk de Vrije Vogel verstrekt uitsluitend adresgegevens aan derden ( Sensitherapie te Waalwijk) en alleen als dit nodig is voor de uitvoering voor het verzenden van een remedie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijde Vrije Vogel.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar praktijkdevrijevogel@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wanneer u een klacht heeft, kunt u dit eerst samen met Praktijk de Vrije Vogel proberen op te lossen. Mocht dit niet tot een oplossing komen, wilt Praktijk de Vrije Vogel u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij het GAT .